Bølleæbler logo

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Tilskuddet har bidraget til, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion og sælge økologisk producerede fødevarer.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Europæisk landbrugslogo
Europæisk økologiske logo
Øko logo